STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,,LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA” OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY: 03/2019

2019-09-25

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 03/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,,LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA” OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY: 03/2019

Termin składania wniosków: od 1 do 14 października 2019 r.
Zakres tematyczny: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych.

Więcej informacji na http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/391/ogloszenie-naboru-032019