„LEŚNA KRAINA – TU WARTO PRZYJECHAĆ” – KONKURS FOTOGRAFICZNY

2016-03-03

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza konkurs fotograficzny „Leśna Kraina – tu warto przyjechać”. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców obszaru LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Tematyka zdjęć powinna zawierać się w kategoriach: architektura; przyroda; tradycja. Zdjęcia konkursowe można wysyłać do 17 marca br. do godziny 15. Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.lesnakrainalgd.pl.

Konkurs fotograficzny - "Leśna Kraina - tu warto przyjechać"