LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

2017-09-27

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach na podstawia art. 110w. §3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17.06.1966r. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, ul. Młodego Hutnika 2, w pok. 407 odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności składnika budowalnego. Nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym dłużnika Udo Valiński, położona jest w Pyskowicach, przy ul. Poznańskiej. Obwieszczenie o licytacji.

Informacje Urzędu Miejskiego