LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

2017-11-10

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach na podstawia art. 110w. §1 i 3 w związku z art. 111i. § ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17.06.1966r. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, ul. Młodego Hutnika 2, w pok. 205 odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności składnika budowalnego. Nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym dłużnika Udo Valiński, położona jest w Pyskowicach, przy ul. Poznańskiej. Obwieszczenie o licytacji.

Urząd Skarbowy - logo