LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI – PROGRAM PILOTAŻOWY

2016-07-14

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął pilotażowy program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w dniach 11-22 lipca br. Można je składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach 7:30-15:30 lub przesłać pocztą. Uruchomiony został też Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00. Kontakt: e-mail: niskaemisja@wfosigw.katowice.pl, telefon: (32) 60 32 252. Szczegóły, regulamin oraz wniosek o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl.