LOGO PROMOCYJNE PYSKOWIC

2010-03-17

Coraz więcej miast tworzy swój indywidualny, niepowtarzalny znak promocyjny - logo, który obok również unikatowego herbu identyfikuje daną miejscowość podkreślając jej wyjątkowe cechy odróżniające ją na tle innych. Logo miasta to jego swoisty „znak firmowy", który nawiązuje do wybranych cech charakterystycznych miasta i gminy, czasami w pełnej korespondencji z istniejącym herbem, czasami nawiązując do nowego oblicza ciągle zmieniających się miast. W wielkim skrócie, by nie narazić się twórcom grafiki użytkowej, logo miasta staje się jego „herbem ery komputerowej".

Okazją do przygotowania logo naszego miasta jest obchodzone w tym roku 750-lecie Pyskowic. Najlepszą ofertę przedstawiła agencja FOURTKA z Rybnika, która wykonała już logo dla takich miast jak Katowice, Olkusz, Radlin oraz wielu znanych firm.

Istotą pracy było przyjęcie odpowiednich założeń. Uznaliśmy, iż w odróżnieniu od innych nazw, które nie mają takiego szerokiego znaczenia, nazwa PYSKOWICE posiada bardzo wymowne i czytelne znaczenie. To bardzo duża zaleta, która wyróżnia miasto spośród innych miast i na długo pozostaje w pamięci.
By potwierdzić słuszność naszej koncepcji agencja przeprowadziła sondaż, który wykazał, że nazwa ma duże znaczenie dla odbiorcy - budzi skojarzenia. Pytanie brzmiało: z czym kojarzy ci się miasto Pyskowice? Odpowiedzi nawiązywały bezpośrednio do nazwy Pyskowice, a nie jego symboli, terenów lub architektury. Dlatego to nazwa miasta stała się głównym elementem procesu tworzenia logo. Logo promocyjne w znaku graficznym posiada dwie zwrócone do siebie twarze, obdarzające się nawzajem uśmiechem.

Słowotwórczo, co szczegółowo wyjaśnił prof. Jan Miodek podczas wykładu wygłoszonego w styczniu w Pyskowicach - nazwa PYSK nie musi mieć negatywnego znaczenia. Raczej oznacza gwarowe określenie słowa TWARZ. Z kolei prof. Władysław Kopaliński w „Słowniku symboli" napisał: „Twarz symbolizuje Słońce, Księżyc, Noc, obraz bóstwa, karę, groźbę, nagrodę, łaskę, opiekę, władzę, moc, trójcę prawdę, piękno, zdolności, myśli, rozum, ..., mowę". Czyli ma wiele znaczeń.

"Nazwa miasta PYSKOWICE sugeruje dialog - rozmowę pomiędzy kilkoma osobami" - twierdzi dyrektor kreatywny FOURTKI Krzysztof Pietrek - „Słowo „pyskowice" w języku gwarowym może oznaczać gaworzenie, rozmawianie. Można powiedzieć, że „pyskowice" ma podobne znaczenie jak zwrot: PYSK W PYSK, co oznacza TWARZĄ W TWARZ. Sugeruje kontakt dwóch lub większej ilości osób, które rozmawiają, debatują lub dyskutują ze sobą."

Miasto PYSKOWICE poprzez swoją historię, położenie, kultywowanie gwary śląskiej i mowy ojczystej aspiruje do stwierdzenia, że jest to miasto, w którym kultywuje się kulturę dialogu poprzez gwarę i język ojczysty - miasto o różnych, ale zawsze uśmiechniętych obliczach.

Koncepcja stworzenia loga oraz sam znak graficzny został wybrany i zaakceptowany przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta. Mamy nadzieję, że spodoba się również Państwu.