LOGO PYSKOWIC

2013-02-05

Pyskowice, tak jak większość miast i instytucji, posiada swoje logo, czyli graficzny znak identyfikacyjny i promocyjny. Podobnie jak pozostałe symbole Pyskowic, logo wpisuje się w spójną politykę promocyjną miasta. Powstało w związku z obchodzonym hucznie w 2010 roku jubileuszem 750-lecia nadania praw miejskich Pyskowicom i z powodzeniem od tamtego czasu funkcjonuje, także w świadomości mieszkańców, partnerów, inwestorów. Ze względu na rosnące zainteresowanie oraz chęć korzystania z loga przez m.in. organizacje i instytucje, powstała konieczność wprowadzenia uregulowań prawnych z nim związanych, takich jak zasady udostępniania czy stosowania.

24 stycznia br. weszła w życie Uchwała NR XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 28 listopada 2012 r., w której uregulowano prawnie i formalnie zasady stosowania, dystrybucji loga Pyskowic oraz przedstawiono regulamin jego używania. W uchwale tej logo Pyskowic, jako znak promocyjny, zostało dopisane do listy innych symboli miasta. W związku z tym podobnie jak herb oraz pozostałe symbole powinno być używane i wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem oraz stosowane według zasad przedstawionych w uchwale. Pyskowickie logo składa się z dwóch elementów: znaku, który przedstawia dwie uśmiechnięte twarze zwrócone do siebie oraz logotypu, który przedstawia napis Pyskowice.

 

Kto może używać loga (podmioty uprawnione):
- organy Gminy Pyskowice, czyli Burmistrz Miasta i Rada Miejska;
- Urząd Miejski w Pyskowicach;
- jednostki organizacyjne Gminy Pyskowice;
- radni Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu.

 

Inne podmioty:
Inne podmioty mogą używać loga po wcześniejszym uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Pyskowice, na podstawie wniosku zawierającego opis i okoliczności wykorzystania loga. Wydanie zgody jest nieodpłatne. Wydaje się ją na czas określony, jednak nie dłużej niż na rok. Po upływie tego okresu, należy wystąpić o ponowną zgodę na użycie loga. W przypadku złamania warunków, na podstawie których zgoda została udzielona Burmistrz Miasta Pyskowice może cofnąć przyznaną zgodę.

 

Podstawowe zasady stosowania loga:

Ogólne zasady stosowania loga Pyskowic, wzór i proporcje loga, w postaci identyfikacji wizualnej „manual", dostępne są na stronie internetowej www.pyskowice.pl (po kliknięciu w ikonkę loga znajdującą się w prawym, górnym rogu) oraz w załączniku nr 11 do wspomnianej uchwały.
1. Loga należy używać tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z zasadami zawartymi w tzw. „manualu";
2. Nie dopuszcza się żadnych modyfikacji loga;
3. Logo nie może być częścią żadnego innego znaku graficznego;
4. Logo może być używane:
- podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, których Gmina Pyskowice jest organizatorem, współorganizatorem, uczestnikiem lub nad którymi patronat sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice;
- podczas wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym, organizowanych lub wspieranych finansowo czy rzeczowo przez Gminę Pyskowice;
- jako element graficzny publikacji wydawanych lub wspieranych finansowo przez Gminę Pyskowice i jej jednostki organizacyjne;
- jako element dekoracyjny na upominkach i materiałach promocyjnych związanych z Pyskowicami.
5. W przypadku stosowania loga razem z herbem Pyskowic, znaki te umieszcza się w odpowiednim oddaleniu tak, aby nie zakłócić jasności przekazu;
6. Logo można umieszczać na stronach internetowych wraz z podaniem odnośnika do strony www.pyskowice.pl;
7. Nie można umieszczać loga w publikacjach i witrynach, których zawartość, treść lub funkcjonowanie jest niezgodne z prawem lub narusza dobre obyczaje;
8. Obowiązek dbania o prawidłowe stosowanie loga spoczywa na podmiotach go stosujących.