Logo Pyskowic

Logo Pyskowic składa się z dwóch elementów:
1. Znaku, który przedstawia dwie uśmiechnięte twarze zwrócone do siebie.
2. Logotypu, który przedstawia napis PYSKOWICE.

 

Zapisy dotyczące regulamin używania loga zostały zawarte w Uchwale nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2012 r.