LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

2017-02-24

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice na lata 2016-2023”. Uwagi do projektu można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2017 roku w postaci: papierowej przesłanej na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach; elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres info@pyskowice.pl lub za pomocą formularza, który znajduje się w zakładce: Rewitalizacja.

Rewitalizacja - nowa energia dla Pyskowic - logo

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będzie zbieranie uwag ustnych podczas dyżuru konsultacyjnego w dniu 9 marca br. w godzinach 15.00-17.00 oraz w okresie trwania konsultacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, pokój 304 (II piętro).

 

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice na lata 2016-2023” jest Natalia Krawczyk, info@kreatus.eu, tel. 660 574 307.