LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI UCHWALONY

2017-05-29

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023 został uchwalony przez Radę Miejską w Pyskowicach i wpisany do wykazu programów rewitalizacji Województwa Śląskiego. Dokument dostępny jest na stronie www.bip.pyskowice.pl.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI UCHWALONY