LUDWIK BŁYSZCZAK – PISARZ I POETA Z PYSKOWIC ZOSTAŁ LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEJ NAGRODY „MR. DISABLED”

2019-05-24

Nagroda „Mr. Disabled" przyznawana jest wybitnym osobom z niepełnosprawnościami w konkursie organizowanym przez stowarzyszenie Górnośląski Skarabeusz.

Ludwik Błyszczak – pisarLUDWIK BŁYSZCZAK – PISARZ I POETA Z PYSKOWIC ZOSTAŁ LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEJ NAGRODY „MR. DISABLED”z i poeta z Pyskowic został laureatem ogólnopolskiej nagrody „Mr. Disabled”.

W domu pana Ludwika odwiedzili go: wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz, burmistrz Pyskowic Adam Wójcik oraz Agnieszka Gliklich naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, aby wręczyć mu nagrodę i złożyć gratulację.

Ludwik Błyszczak nagrodzony został w konkursie „Mr. Disabled" w kategorii kultura i sztuka. Urodził się w 1967 roku w Pyskowicach. Jest od urodzenia w znacznym stopniu niepełnosprawny. W systemie nauczania indywidualnego ukończył w roku 1986 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Potem, już samodzielnie pogłębiał wiedzę o świecie i literaturze. Jak sam mówi – słowo pisane, a zwłaszcza poetyckie, jest dla niego strefą wolności. To właśnie dzięki słowu – wolny od wszelkich ograniczeń ciała – może się w pełni spotykać z ludźmi. Ludwik całe dorosłe życie spędza w swoim mieszkaniu, pisząc wiersze, opowiadania i scenariusze filmowe. Jest niepełnosprawnym pisarzem, dotkniętym porażeniem mózgowym, które w różnym stopniu objęło całe jego ciało, a w szczególności ręce. Życie znacząco ułatwiły mu najpierw maszyna do pisania, a później komputer. Pisać zaczął jako nastolatek. Ludwik, mimo swej niepełnosprawności jest człowiekiem bardzo pogodnym. Wielkie możliwości stwarza przed nim Internet, jest obecnie jego wielkim oknem na świat.
Pan Ludwik bierze udział w konkursach poetyckich, zdobył kilka nagród i wyróżnień, np. w XXVII Konkursie Poetyckim „Jesiennej Chryzantemy". Wydał dwa tomiki poezji, pt. „Moje proste, gwiezdne wiersze" oraz „Trzy ogrody". Pierwsza część tomiku „Trzy ogrody" poświęcona jest osobom bliskim autorowi. Pojawiają się tutaj postaci bliskie sercu i pamięci poety. Część druga to wiersze-miniatury, trzywersowe formy wypowiedzi, w których poeta trafnie i inteligentnie opisuje świat. Ostatnia część wierszy to niezwykle ciepłe utwory o tematyce przeważnie religijnej. Piękne, liryczne, pełne dobra i wiary.

 

Autor publikował w wielu czasopismach i gazetach m.in. w „Zorzy", „Gościu Niedzielnym" oraz „Wiadomościach Powiatu Gliwickiego". Pisał scenariusze filmowe, na podstawie których nakręcono parę filmów krótkometrażowych w Amatorskim Klubie Filmowym „Jaś" w Pyskowicach. Ukazało się kilka artykułów na temat jego twórczości, m.in. w „Dzienniku Zachodnim", „Wieczorze" czy w „Wiadomościach Powiatu Gliwickiego". Ludwik przez cały czas tworzy, przelewając na papier swoje odczucia i myśli. Pisze lewą dłonią na specjalnej klawiaturze, a myszkę obsługuje stopą.
Ostatnio pan Ludwik publikuje swoją twórczość na Facebooku – Ludwik Błyszczak, a także na swej autorskiej stronie www.blyszczak.pl