LUTOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2016-02-19

W czwartek 25 lutego br. o godzinie 12.45 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Wizyta w firmie Rossmann w Pyskowicach.

 

IV. Wręczenie wyróżnienia „Pyskowickie Wieże”.

 

V. Przyjęcie protokołu z  XVII sesji Rady Miejskiej. 

 

VI. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

VII. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VIII. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2015.

 

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Pyskowice – Południe;

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie strefy komercyjnej po zachodniej stronie ulicy Gliwickiej.

 

X. Sprawy organizacyjne.

 

XI. Zamknięcie sesji.