LXVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2024-02-22

W czwartek, 29 lutego 2024 r., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się LXVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.

6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2023.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Pyskowice" (druk nr 628).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pyskowice (druk nr 631).

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2024 r. (druk nr 629).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032 (druk nr 630).

11. Sprawy organizacyjne.

12. Zamknięcie sesji.