MAJOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-05-22

W czwartek 28 maja br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej. 

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych. Formy opieki, obowiązki i możliwości gminy w tym zakresie.

 

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

- stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Pyskowice - Południe nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Pyskowice – Południe;

- sposobu prowadzenia zadania zaopatrzenia Gminy Pyskowice w energię cieplną;

- dokonania zmian budżetu miasta na 2015 r.

 

VIII. Sprawy organizacyjne.

 

IX. Zamknięcie sesji.