MAJOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2016-05-13

W czwartek 19 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad: 

 

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad: godzina 12.00.

 

II. Wyjazd do Radzionkowa – wizyta w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.

 

III. Przedstawienie porządku obrad.

 

IV. Przyjęcie protokołu z  XXI  sesji Rady Miejskiej. 

 

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

VI. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VII. Ciepłownictwo – modernizacja i stan realizacji nowych inwestycji.

 

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;

2)    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;

3)    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;

4)    zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXXIV/261/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania;

5)    zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XLIV/347/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie udzielania przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych;

6)    dokonania zmian budżetu miasta na 2016 r.

 

IX. Sprawy organizacyjne.

 

X. Zamknięcie sesji.