Majowe dyżury w ramach Młodzieżowej Poradni Uzależnień w Pyskowicach

2019-05-08

Od marca Stowarzyszenie GTW realizuje projekt dofinansowany przez Gminę Pyskowice pod nazwą Młodzieżowa Poradnia Uzależnień. W ramach zadania pedagodzy ulicy oraz instruktor ds. sportu proponują dzieciom zajęcia i animacje sportowe, warsztaty sportowe, edukacyjne czy rekreacyjne.

W ramach Poradni działa także Punkt Konsultacyjny ds. Narkomani, który pełni dyżury w środy (dwa razy w miesiącu). W każdym miesiącu można skorzystać z darmowych konsultacji i porad.
Dyżury odbywają się w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Paderewskiego 5 w godzinach 16:00 - 18:00.
Telefon kontaktowy: 500 170 516. 

Na osoby potrzebujące skorzystać z pomocy czeka Magdalena Fornal – specjalista terapii uzależnień, specjalista pracy w rodzinie, absolwentka resocjalizacji, pracownik Centrum Pieczy Zastępczej Gliwice.