„MAPA MOICH EMOCJI” – KONKURS PLASTYCZNY

2016-05-05

Zespół Szkół w Pyskowicach organizuje pod patronatem Burmistrza Miasta Pyskowice VI ogólnopolski konkurs profilaktyczno-plastyczny pn. „Mapa moich emocji”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także szkół specjalnych. Interpretacja tematu „Mapa moich emocji” oraz technika prac dowolna i zależna od ucznia. Prace można nadsyłać do 1 czerwca br. na adres Zespołu Szkół w Pyskowicach z dopiskiem „Mapa moich emocji”. 

"Mapa moich emocji" - konkurs plastyczny

Zasady konkursu:

 

1. Organizatorzy konkursu: pedagog i psycholog Zespołu Szkół w Pyskowicach

 

2. Cele konkursu:

 • wzrost świadomości własnych emocji u uczniów
 • rozwój inteligencji emocjonalnej wśród dzieci i młodzieży
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • umożliwienie uczniom wyrażenia emocji
 • rozbudzanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

 

3. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum /także szkół specjalnych/
 • Interpretacja tematu „Mapa moich emocji” dowolna i zależna od ucznia
 • Technika prac dowolna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, collage itp.), dopuszcza się również prace przestrzenne
 • Format prac nie mniejszy niż A4
 • Nie przyjmujemy prac zbiorowych
 • Każda praca powinna zawierać:  imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres i telefon szkoły /Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez uczestnictwo w konkursie i podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie ich. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłaty honorarium autorom./
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

 

4. Termin i warunki dostarczenia prac:

 • Termin nadsyłania prac: 01.06.2016 r.
 • Prace należy przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół w Pyskowicach, ul. Szkolna 2, 44-120 Pyskowice, woj. śląskie

z dopiskiem: „Mapa moich emocji”

 • Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

 

5. Zasady przyznawania nagród

 • Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa w składzie: pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciel plastyki
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie  http://www.zsgim.republika.pl/                               do 15.06.2016r.
 • Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane pocztą.