"MAPA MOICH EMOCJI" - KONKURS PLASTYCZNY

2016-06-22

Do 15 października br. uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum (także szkół specjalnych) mogą nadsyłać prace na VI ogólnopolski konkurs profilaktyczno-plastyczny „Mapa moich emocji”, organizowany przez pedagoga i psychologa Zespołu Szkół w Pyskowicach pod patronatem Burmistrza miasta Pyskowice.

"Mapa moich emocji" - konkurs plastyczny

Szczegółowe zasady konkursu  „Mapa moich emocji"

1. Organizatorzy konkursu : pedagog i psycholog Zespołu Szkół w Pyskowicach

 

2. Cele konkursu:

 • wzrost świadomości własnych emocji u uczniów
 • rozwój inteligencji emocjonalnej wśród dzieci i młodzieży
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • umożliwienie uczniom wyrażenia emocji
 • rozbudzanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

 

3. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum /także szkół specjalnych/
 • Interpretacja tematu „Mapa moich emocji” dowolna i zależna od ucznia
 • Technika prac dowolna (rysunek kredką, tuszem, węglem, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, collage itp.), dopuszcza się również prace przestrzenne
 • Format prac nie mniejszy niż A4
 • Nie przyjmujemy prac zbiorowych
 • Każda praca powinna zawierać:  imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres i telefon szkoły /Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez uczestnictwo w konkursie i podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie ich. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłaty honorarium autorom./
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

 

 4. Termin i warunki dostarczenia prac

 • Termin nadsyłania prac: 15.10.2016 r.  / z przyczyn techniczno-organizacyjnych termin nadsyłania prac został przedłużony/
 • Prace należy przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół w Pyskowicach

ul. Szkolna 2

44-120 Pyskowice

woj. śląskie

 z dopiskiem : „Mapa moich emocji”

 

5. Zasady przyznawania nagród

 • Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa w składzie: pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciel plastyki
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie  http://www.zsgim.republika.pl/ do 30.10.2016r.
 • Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe, które zostaną przekazane pocztą.