MARCOWE OBOWIĄZKI NGO

2019-03-18

Przypominamy, że do końca marca br. organizacje pozarządowe zobowiązane są przedstawić sprawozdanie finansowe i rozliczenie CIT-8.

MARCOWE OBOWIĄZKI NGO

 

  1. CIT należy sporządzić, podpisać i wysłać do 31 marca 2019 roku. Obecnie do wysyłania CIT-8 w formie elektronicznej konieczny jest płatny kwalifikowany podpis elektroniczny. Koszt „wyrobienia" takiego podpisu to ok. 300 zł, plus ewentualne opłaty za przedłużenie jego ważności w kolejnych latach. Do wysyłki można równie upoważnić osobę dysponującą podpisem elektronicznym (Formularz UPL-1).
  2. Sprawozdanie finansowe należy sporządzić i podpisać również do 31 marca 2019 roku. Pod sprawozdaniem podpisują się wszyscy członkowie zarządu (każda osoba). Pod sprawozdaniem podpisuje się też osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgowy). Do podpisów można wykorzystać nie tylko płatny kwalifikowany podpis elektroniczny (jak w przypadku CIT), ale i bezpłatny podpis drogą ePUAP. Wysyłki dokonuje się po zatwierdzeniu sprawozdania, ale samo podpisanie sprawozdania musi nastąpić w ww. terminie.

- Instrukcja dot. postępowania zw. ze sprawozdaniem finansowym dla organizacji pozarządowych nie prowadzących dz. gospodarczej
- Instrukcja dot. zakładania ePUAP
- Informacja nt. CIT-8
- Ogólna informacja dot. sprawozdań finansowych