Marka Lokalna – szansa dla rzemieślników i artystów

2022-08-22

Zapraszamy artystów, rękodzielników, rzemieślników do udziału w konkursie Marka Lokalna. Certyfikat to również szansa promocyjna dla twórców muzeów, skansenów i innych obiektów turystycznych.

Plakat konkursu Marka Lokalna z podaniem kategorii produkt spożywcz, produkt użytkowy / rzemiosło, sztuka/rękodzieło, produkt turystyczny/rekreacyjny

Czasu na zgłoszenie pozostało niewiele. Kapituła nagrody zbiera się 26 sierpnia, a termin potwierdzenia udziału w konkursie mija dzień wcześniej. Zgłoszenie można wysłać elektronicznie, korzystając z formularza dostępnego na stronie https://lesnakrainalgd.pl/projekty/11/marka-lokalna, ale i tak produkt należy dostarczyć fizycznie, do 25 sierpnia osobiście do siedziby LGD Leśna Kraina Górnego Śląska (Koszęcin, ul. Szkolna 13) lub Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica" (Pyrzowice, ul. Centralna 5), a w przypadku produktu spożywczego do 26 sierpnia do godziny 10:00 do Centrum Marki Lokalnej w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8.

Organizatorami konkursu są stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Lokalna Grupę Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn- Michałowice.