MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI - 2 EDYCJA

2020-02-19

Dzisiaj (17.02) rusza druga edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, podczas której mieszkańcy będą decydowali, w jaki sposób rozdysponować 10 milionów złotych z budżetu województwa. W związku z tym w lutym i marcu odbędzie się cykl spotkań z mieszkańcami, podczas których przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego będą przybliżali najważniejsze zasady projektu, informowali o możliwościach, które MBO stwarza oraz dzielili się doświadczeniami z I edycji. Pierwsze z tych spotkań odbędzie się już jutro, 18 lutego br., o godz. 16.30, w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w Gliwicach.

Spotkania informacyjne odbędą się na terenie całego województwa. Zaplanowane są wizyty w Gliwicach, Tychach, Piekarach Śląskich, Myszkowie, Cieszynie, Żorach i Dąbrowie Górniczej. Szczegółowe informacje oraz lista spotkań zostaną opublikowane na stronie internetowej https://bo.slaskie.pl.

 

 

Harmonogram II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2020 roku

1. Spotkania informacyjne z mieszkańcami województwa śląskiego:
17 lutego – 31 marca 2020 r.

2. Zgłaszanie zadań przez mieszkańców województwa śląskiego:
9 marca – 31 marca 2020 r.

3. Udostępnienie w siedzibie Urzędu i jednostek zamiejscowych oraz na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski wykazu zgłoszonych zadań, które spełniają warunki formalne, określone w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego:
do 30 kwietnia 2020 r.

4. Udostępnienie na stronie internetowej obsługującej Marszałkowski Budżet Obywatelski listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem):
do 3 lipca 2020 r.

5. Składanie odwołań przez autorów zadań do Zarządu Województwa Śląskiego po publikacji listy zadań przyjętych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych:
w terminie 7 dni od dnia udostępnienia listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych.

6. Rozpatrzenie odwołań przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania:
w ciągu 30 dni od wpływu odwołania, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia głosowania.

7. Rozpoczęcie akcji informacyjnej o zadaniach złożonych przez wnioskodawców:
od dnia opublikowania uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dopuszczonych do głosowania.

8. Głosowanie mieszkańców województwa śląskiego:
19 sierpnia – 7 września 2020 r.

9. Ogłoszenie wyników głosowania:
do 30 września 2020 r.

10. Podjęcie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji na podstawie wyników głosowania mieszkańców województwa śląskiego oraz zgodnie z § 5 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego:
do 30 września 2020 r