MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

2013-04-09

Rozpoczął się nabór do akcji Masz Głos, Masz Wybór. W akcji mogą wziąć udział organizacje, grupy nieformalne, uniwersytety trzeciego wieku, szkoły, biblioteki, domy kultury, młodzieżowe rady gminy - wszyscy, którzy chcieliby zmieniać swoje sąsiedztwo, a jednocześnie zacieśniać współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami. W tym roku uczestnicy akcji będą m.in. zmieniać przestrzeń (np. rewitalizować skwery), usprawniać komunikację pomiędzy mieszkańcami a lokalną władzą, organizować pikniki, obchody świąt, lokalne igrzyska sportowe. Inni pozmieniają godziny pracy biblioteki, menu w szkolnej stołówce lub lokalne regulaminy konsultacji społecznych – by ludziom żyło się po prostu lepiej i wygodniej. Rejestracja i więcej informacji na stronie internetowej www.maszglos.pl. Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego. Serdecznie zapraszamy!