Metropolia pomoże założyć łąkę kwiatową

2021-05-07

Rusza program Metropolitalne Łąki Kwietne. To sposób na łagodzenie skutków suszy w mieście. Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia (GZM) zaprasza organizacje pozarządowe oraz aktywistów miejskich. Zorganizuje warsztaty, których efektem będzie wysianie łąk. Nabór do udziału w projekcie trwa do 30 czerwca.

Łąka kwiatowa w Parku Miejskim w Pyskowicach

Program Metropolitalne Łąki Kwietne to wsparcie GZM dla mieszkańców, którzy chcą wzbogacić różnorodność biologiczną w najbliższym otoczeniu. Łąki kwietne to naturalny, skuteczny sposób na łagodzenie skutków suszy.

- Ich zakładanie oraz pielęgnacja wymaga jednak zdobycia podstawowej wiedzy jak przygotować grunt oraz kiedy kosić, aby mogły się one samoistnie odtwarzać w kolejnych okresach wegetacyjnych - wyjaśnia Blanka Romanowska, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W tegorocznej edycji mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.  Termin składania deklaracji mija 30 czerwca. Chętni mają podać m.in. planowaną liczbę uczestników warsztatów, dane o położeniu oraz wielkości terenu do wysiania łąki oraz tytuł prawny do nieruchomości gruntowej, na której odbędą się warsztaty w części praktycznej. Powinna być ona też ogólnodostępna i znajdować się w obszarze zwartej zabudowy lub znajdować się blisko terenów zurbanizowanych.

Warsztaty odbędą się we wrześniu i w październiku. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy  poznają techniki wysiewu roślin łąkowych, które zakwitną wiosną. W miejscu założenia łąki GZM ustawi tablicę informacyjną wraz z domkiem dla owadów zapylających, a każdy uczestnik otrzyma broszurę informacyjną i paczuszkę z nasionami łąkowymi do wykorzystania w dowolnym miejscu.

Łąki kwietne zatrzymują wodę oraz mają istotny wpływ na obniżenie temperatury otoczenia w okresie letnim. Dzięki bogactwu i różnorodności gatunkowej roślin stają się siedliskiem dla wielu gatunków pożytecznych owadów oraz  małych zwierząt.  Przyczyniają się również do ograniczania  populacji kleszczy, bowiem występująca na nich różnorodność gatunków owadów wabi niczym bogata stołówka ptaki oraz drobne ssaki, które chętniej żerują w gąszczu roślin uzupełniając przy okazji swoją dietę o kleszcze. Przez to na łąkach kwietnych występuje ich zdecydowanie mniej niż na trawnikach.

W zależności od rodzaju łąki, nasiona można wysiewać wczesną wiosną albo na jesieni, jednak nie później niż do wystąpienia pierwszych przymrozków. W ramach organizowanych przez metropolię warsztatów wysiewane będą mieszanki gatunków wieloletnich, dlatego odbywać się one będą jesienią.

W ubiegłym roku w ramach pilotażu łąki kwietne powstały w Sosnowcu, Tychach oraz Piekarach Śląskich. 

Zachęcamy mieszkańców Pyskowi do zgłoszenia i wzięcia udziału w inicjatywie. Szczegóły naboru:  https://bip.metropoliagzm.pl/artykul/31846/127326/gornoslasko-zaglebiowska-metropolia-zaprasza-do-skladania-deklaracji-przystapienia-do-programu-metropolitalne-laki-kwietne.