MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2016-09-15

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców i przedsiębiorców naszego miasta, Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach opracował kompleksową informację związaną z planami zagospodarowania przestrzennego Pyskowic. Jest ona dostępna na stronie internetowej BIP naszego miasta w zakładce ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zostały tam umieszczone wszystkie obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego (teksty uchwał wraz z załącznikami graficznymi) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Ponadto znajdują się tam informacje na temat dokumentów planistycznych będących w opracowywaniu oraz tych, które utraciły ważność, a także druki do pobrania.