MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PYSKOWICACH DOCENIONA

2012-08-22

Biblioteka Śląska rokrocznie przygotowuje materiały statystyczne z działalności samorządowych bibliotek publicznych. Podstawowe wskaźniki działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyskowicach uzyskane w roku ubiegłym po raz kolejny potwierdzają znakomite wyniki jej pracy, przekraczające średnią dla województwa. Bibliotekę wyróżnia wskaźnik liczby czytelników: 24 na stu mieszkańców, przy średniej dla województwa: 19 oraz wskaźnik udostępnień: 678, przy średniej dla województwa: 458. Docenione zostały również działania na rzecz rozwoju czytelnictwa różnych grup wiekowych. MBP w Pyskowicach osiągnęła bardzo dobre wyniki działalności, zajmując pierwsze miejsce w rankingu bibliotek powiatu gliwickiego.