MIESZKANIA POD WYNAJEM W SYSTEMIE TBS

2014-10-13

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pyskowicach zaprasza do składania wniosków na mieszkania pod wynajem w systemie tbs. Spółka zamierza przebudować budynek usługowy na mieszkalno-usługowy zlokalizowany przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach. Remont budynku będzie przeprowadzony w ramach istniejącej struktury obiektu tak by spełniał aktualne standardy i wymagane przepisy. Przewiduje się, że 16 mieszkań o powierzchni od 33 m2 do 72 m2 zostanie oddanych pod klucz w połowie przyszłego roku. Szczegółowe informacje związane z wynajmem mieszkań można uzyskać pod nr tel. (32) 233-21-07 w godz. 7.00-14.00 oraz na stronie internetowej: www.mzbm-pyskowice.pl. Termin składania wniosków: do 10 grudnia 2014 r.