MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SZACHACH

2015-05-05

15 maja br. (piątek) o godz. 9.00 (zgłoszenia zawodników u sędziego do godz. 8.30) w Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach odbędą się Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Szachach pod patronatem burmistrza Pyskowic. Turniej rozegrany zostanie w VII rundach w tempie gry 10 minut na zawodnika. Zgłaszać można się do 8 maja br. na alfakohut@gmail.com – uczestnicy mogą być zgłaszani przez opiekunów prawnych lub szkołę. Serdecznie zapraszamy!

MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SZACHACH 

 

Regulamin:

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Mistrzostwach w Szachach Pod Patronatem Burmistrza Pyskowic.

 

1. Termin Turnieju – 15.05.2015 r. (piątek) godzina 900 w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wyzwolenia 4 w Pyskowicach (rejestracja  zawodników u sędziego do godz. 8.30).

 

2. Uczestnictwo w Turnieju – uczestnikiem Turnieju mogą być dzieci ze szkół podstawowych Pyskowic.

 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń (zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, klasę i nazwę szkoły którą reprezentuję, nazwisko opiekuna) – do 08.05.2015 r. (mailowo na adres alfakohut@gmail.com), tel. kontaktowy (Anna Kohut 698 440 454, Aneta Grodzicka 503 776 734). Uczestnicy zgłoszeni po terminie nie wezmą udziału w turnieju.

 

4. Cele turniej:

- upowszechnianie i popularyzacja sportu,

- aktywna integracja społeczna dzieci i młodzieży z powiatu gliwickiego,

- stworzenie dzieciom warunków do gry w szachy,

- aktywne spędzanie czasu wolnego,

- wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży grą w szachy w powiecie gliwickim,

- przygotowanie dzieci i młodzieży do pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.

 

5. Zasady przeprowadzenia rozgrywek:

- zawody odbędą się w formie turnieju indywidualnego granego systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,

- tempo gry po 10 minut na partię dla każdego zawodnika,

- wszystkie spory rozstrzygać będzie Sędzia Główny,

- najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni dyplomami, pucharami i nagrodami rzeczowymi,

 

6. Udział w Turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem praw do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych uczestników (imię, nazwisko, wizerunek, jednostka delegująca) na stronach internetowych organizatorów w celu zamieszczenia wyników przeprowadzonego Turnieju.

 

7. Ostateczny komunikat zostanie przedstawiony w dniu zawodów na sali gry.

 

8. Turniej organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 6 oraz Stowarzyszenie Ludzie Miasta. Turniej Honorowy Patronatem objął Burmistrz Miasta Pyskowice .