„MŁODZI ROBIĄ METROPOLIĘ”. GZM SZUKA DORADCÓW WŚRÓD MŁODYCH

2020-06-01

Jaka powinna być Metropolia dla młodych? Jakie są oczekiwania i potrzeby młodzieży? W jakim kierunku należy rozwijać obszary edukacji, transportu, rynku pracy czy kultury? Na te pytania odpowiedzą mieszkańcy, którzy zgłoszą się do projektu „Młodzi robią Metropolię”. Rekrutacja trwa do końca czerwca br. - informuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

„MŁODZI ROBIĄ METROPOLIĘ”. GZM SZUKA DORADCÓW WŚRÓD MŁODYCH

GZM rusza z projektem skierowanym do mieszkańców w wieku od 16 do 25 lat, którzy chcą mieć realny wpływ na to, jak rozwija się ich otoczenie. W ramach projektu zostanie wyłoniona grupa 25 młodych „Ambasadorów Metropolii”.


– Projekt kierujemy do pokolenia ludzi, którzy doskonale odnajdują się w świecie nowoczesnych technologii, mają łatwość przyswajania informacji, są przedsiębiorczy i otwarci na dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.


Uczestnicy wezmą udział w minimum dziesięciu spotkaniach, które odbędą się w okresie 12 miesięcy, od września 2020 roku. Część spotkań będzie prowadzona online. Działając we współpracy z pracownikami GZM i ekspertami zewnętrznymi, młodzi będą dzielić się pomysłami, które znajdą odzwierciedlenie pod postacią rekomendacji w „Strategii Rozwoju GZM do 2027 r., z perspektywą do 2035 r.”


Jak znaleźć się w gronie ambasadorów? Należy wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie pod linkiem: bit.ly/2ZsuH7l lub na stronie metropoliagzm.pl (zakładka Biblioteka). Oprócz formularza zainteresowani udziałem będą mieli do wykonania zadanie polegające na przedstawieniu Metropolii swoimi oczami.


– Ponieważ liczymy na kreatywność, kandydaci otrzymują dużą dowolność w formie zgłoszeń. Prezentacji można dokonać za pomocą tekstu, materiałów multimedialnych albo w formie audiowizualnej – mówi Łukasz Łata, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy.


Zgłoszenia należy przesyłać na adres mlodzi@metropoliagzm.pl. Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny. Rekrutacja trwa do końca czerwca 2020 r. Regulamin uczestnictwa i zasady zgłoszeń znajdują się w regulaminie dostępnym na metropoliagzm.pl (zakładka Biblioteka).