Młodzież z Niemiec i z Polski rozmawiała w Pyskowicach dokąd zmierza Europa

2022-05-12

12 maja Zespół Szkół im.M.Konopnickiej (ZSMK) stał się centrum debaty nad przyszłością Europy w związku z jej historią. W dyskusji uczestniczyła młodzież z niemieckiego Calw, Pucka, Knurowa i Pyskowic, a konferencja zgromadziła grono znamienitych gości, wśród nich sekretarz naszego miasta Agnieszkę Kazubek.

Aula szkolna, tyłem rzędy osób, wśród nich młodzież. Od frontu dwie kobiety po dwóch stronach ekranu na którym napis w języku polskim i niemieckim - Konferencja na temat przeszłości i przyszłości Europy

„Nobliści z Polski i Niemiec, którzy w szczególny sposób głosili ideę solidarności, wolności, pokoju i działali na rzecz integracji europejskiej”, „Polityka klimatyczna EU – mocne i słabe strony”, „Czy granice państw stanowią granicę dla muzyki?”, „Nigdy więcej wojny! – przyczyny konfliktów w Europie w XX i XXI wieku”, „Sportowiec jako ambasador swojego Państwa. Wielcy sportowcy Polski i Niemiec – ich rola we współczesnym świecie” – to zagadnienia, które przedmiotem pracy młodych ludzi ze szkół Calw i Pucka – powiatów partnerskich powiatu Gliwickiego oraz Knurowa i Pyskowic. W międzynarodowych, mieszanych zespołach badawczych językiem roboczym był angielski (lub polski i niemiecki dla osób dwujęzycznych), tak samo prowadzone były też prezentacje podczas wieńczącej debatę konferencji.

Zadaniem warsztatów było pobudzenie międzynarodowej polsko-niemieckiej dyskusji o przyszłości Europy z uwzględnieniem jej przeszłości oraz zwróceniem uwagi na podobieństwa i różnice kształtujące społeczeństwa obu państw. Taki sam cel przyświecał konferencji, w której głos zabrali m.in. Edyta Mierzwa, dyrektor ZSMK, Waldemar Dombek, starosta gliwicki , dr Frank Wiehe, wicestarosta Calw, Jarosław Białk, starosta pucki. Sekretarz Pyskowic Agnieszka Kazubek w swoim wystąpieniu zastanawiała się, co sprawia, że ludzie są szczęśliwi.

Aby wysłuchać, co na temat przyszłości kontynentu ma do powiedzenia młode pokolenie, do Pyskowic przyjechali również m.in. przedstawiciele gmin z powiatu Gliwickiego (reprezentowane były Pilchowice, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś) oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez powiat gliwicki.

Polsko-niemiecka konferencja „Przeszłość i przyszłość naszego kontynentu” odbyła się w ramach debaty o przyszłości Europy oraz zwalczaniu eurosceptycyzmu.