„Mobilny senior w Pyskowicach” coraz bliżej

2021-07-23

Podopieczni Dziennego Domu „Senior+” w Pyskowicach już niebawem będą mogli korzystać z mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

„Mobilny senior w Pyskowicach” coraz bliżej

22 lipca 2021 r. w siedzibie starostwa powiatowego w Gliwicach burmistrz Pyskowic Adam Wójcik odebrał z rąk dyrektora śląskiego oddziału PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Jana Wrońskiego umowę o dofinansowanie projektu „Mobilny Senior w Pyskowicach".
Projekt zakłada zakup mikrobusu dla uczestników zajęć w ramach Dzienny Dom "Senior+" w Pyskowicach. Łączna wartość projektu wynosi 150 000,00 zł z czego 82 500,00 zł to środki PFRON. Dofinansowanie udzielone zostało na podstawie złożonego przez Gminę Pyskowice wniosku do programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III", którego realizatorem jest Powiat Gliwicki.