MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DRÓG ASFALTOWYCH

2018-07-09

Rozpoczęły się prace modernizacyjne na ul. Wojska Polskiego 25-42 oraz na ul. Kwiatowej w Pyskowicach, w ramach których zostaną wykonane nowe nawierzchnie asfaltowe. Wykonawcą tych prac jest firma Centrum Budowy Dróg Śląska Anna Smorońska z siedzibą w Rudzie Śląskiej wyłoniona w drodze przetargu. Zadanie zostanie zrealizowane za kwotę 171.531,22 zł, a jego zakończenie planowane jest na koniec lipca br. Warto dodać, że w pierwszej edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy z ul. Kwiatowej złożyli wniosek na budowę drogi właśnie przy tej ulicy. Zadanie nie zostało wybrane w głosowaniu mieszkańców do realizacji, ale projekt zdobył duże poparcie społeczne, co było sygnałem dla władz samorządowych, że taka inwestycja jest ważna.

Modernizacja nawierzchni dróg asfaltowych

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku innego wnioskowanego w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego projektu tj. wydania książki-albumu o życiu i działalności ks. dra Johannes Chrząszcza. Wniosek nie uzyskał wystarczającego poparcia w głosowaniu, jednak i tak zostało to zadanie zrealizowane przez pyskowicki samorząd, który dostrzegł takie zapotrzebowanie. Również część zadań zgłoszonych w II edycji PBO zostanie wpisana do projektu przyszłorocznego budżetu miasta. Dlatego też zachęcamy wszystkich pyskowiczan do brania udziału w PBO, zwłaszcza do składania wniosków na realizację zadań. Czasami nie trzeba wygrać, aby osiągnąć swój cel!