MODERNIZACJA SKRZYŻOWANIA UL. WIEJSKIEJ Z UL. WIEJSKĄ BOCZNĄ

2016-08-30

30 sierpnia br. nastąpił odbiór techniczny modernizacji skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Wiejską Boczną. Wiosną bieżącego roku ogłoszono przetarg na wykonanie Projektu Technicznego dla ww. zadania i według tego projektu zrealizowano prace. Zarówno ul. Wiejska jak i ul. Wiejska Boczna (aż do EKO-PRO-HUT) są drogami gminnymi, których zarządcą jest Burmistrz Miasta. Wykonanie ww. zadania było zaplanowane w budżecie miasta już w poprzednim roku, niemniej jednak ze względu na konieczność ustalenia nowej niwelety, kierunki odprowadzenia wody powierzchniowej oraz zaprojektowanie warstw konstrukcyjnych drogi w taki sposób, aby przenoszone były 40-tonowe obciążenia, realizację zadania ponownie umieszczono w tegorocznym budżecie. Powierzchnia robót wyniosła 850m2 (warstwy konstrukcyjne kruszywa łamanego 20 cm, podbudowy z betonu asfaltowego 12 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 8 cm i warstwy ścieralnej mieszanki SMA 4 cm). Zabudowano 30 mb krawężnika najazdowego kamiennego. Wartość robót, które wykonała wyłoniona w przetargu firma P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie, wyniosła 233.341,39 zł. 

Modernizacja skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Wiejską Boczną