MODERNIZACJA UL. WOJSKA POLSKIEGO

2017-08-11

Rozpoczęła się modernizacja nawierzchni ul. Wojska Polskiego na odcinkach: ul. Wojska Polskiego 42-56 I etap oraz ul. Wojska Polskiego od Al. 1-go Maja 295 m w kierunku ul. Wyzwolenia. Ulica ta na wskazanych odcinkach była w bardzo złym stanie technicznym i ekonomicznie nieuzasadnione było już wykonywanie remontów cząstkowych. W związku z tym postanowiono wymienić całościowo nawierzchnię na ww. odcinkach. W ramach prac przewidziano: regulację krawężników z częściową wymianą zniszczonych w śladzie istniejących; wymianę nawierzchni asfaltowej na asfaltobetonową; wymianę wpustów ulicznych; regulację istniejących studni. Łączny koszt robót, które wykonuje wyłoniona w przetargu firma HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Boronowie, wynosi 417.640,18 zł. W trakcie wymiany nawierzchni zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu (ruch wahadłowy). Z informacji uzyskanych od wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Pyskowicach wynika, że odcinek od Al. 1-go Maja 295 m w kierunku ul. Wyzwolenia powinien być ukończony do końca sierpnia br., natomiast odcinek ul. Wojska Polskiego 42-56 do 20 września br. 

Modernizacja ul. Wojska Polskiego