Most jak nowy

2020-11-30

Zakończył się remont elementów nośnych w ramach modernizacji mostu w ciągu drogi wewnętrznej od ul. Mickiewicza w kierunku przepompowni ścieków. Prace wykonała firma AGAL sp. z o.o., a koszt zadania wyniósł  71 964,23 zł brutto.

Zdjęcie wyremontowanych przęseł mostu

Z uwagi na fakt, że obiekt mostowy leży w ciągu drogi do przepompowni ścieków w kosztach partycypowało, na kwotę 20 tys. zł Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach.