Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
 • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

NABÓR DO PRACY SPOŁECZNEJ W KOMISJI KONKURSOWEJ

2010-11-22
Burmistrz Miasta Pyskowice działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego do pracy w Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursów ofert realizacji zadań publicznych.

W pracach Komisji mogą brać udział osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie.


Do głównych obowiązków Komisji będzie należało:

 • przygotowanie ogłoszeń konkursowych,

 • badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych,

 • wyrażenie opinii odnoście wyboru ofert oraz podziału środków finansowych, na które proponuje się udzielnie dotacji,

 • przygotowanie stosownej dokumentacji.

Osoby zainteresowane obowiązane są do przedłożenia kwestionariusza osobowego, który dostępny jest:

 • w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3

 • w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 101 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich

 • kwestionariusz do pobrania

Kwestionariusz osobowy należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2010r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejski Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego).


Wszelkich informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 101 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. (32) 332 60 78.


Wyboru członków do pracy w Komisji Konkursowej dokonuje Burmistrz Miasta Pyskowice w drodze Zarządzenia.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę