NABÓR DO PROJEKTU "AKCJA AKTYWACJA"

2016-09-15

Informujemy, że Hufiec Pracy w Pyskowicach prowadzi nabór do projektu „AKCJA AKTYWACJA", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo OHP

Grupa docelowa: osoby młode w wieku 15 – 24 lata, pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się (w tym osoby niepełnosprawne), których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

 

Formy wsparcia:

  • kursy i szkolenia pozwalające na skuteczne wejście na rynek pracy:
  • doradztwo zawodowe
  • kursy prawa jazdy kat. B
  • kursy komputerowe i językowe
  • kursy zawodowe
  • staże zawodowe

W okresie uczestnictwa w projekcie uczestnikom przysługuje:

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie zdrowotne
  • wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć szkoleniowych
  • dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia i staże zawodowe w ramach projektu
  • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną

 

Chętnych zapraszamy do hufca w dni powszednie w godzinach 8,00 – 16,00 (Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 14, tel. 32 333 20 73)