Nabór na stanowisko Skarbnika Miasta Pyskowice

2023-05-09

Trwa rekrutacja na stanowisko Skarbnika Miasta Pyskowice. Oferty przyjmowane są do 12 czerwca br. Wymogi związane z pracą na tym stanowisku precyzuje ogłoszenie dostępne na stronie www.pyskowice.pl, zakładka (link) Urząd Miejski/Praca.

Nabór ofert to wstęp do dalszej procedury. Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów, którzy przechodzą do dalszego etapu wraz z informacją o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu niezwłocznie po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych. Jeżeli rekrutacja przyniesie rezultat, burmistrz może przedstawić kandydata radzie miejskiej. Podstawą zatrudnienia nowego skarbnika będzie stosunek pracy na podstawie powołania przez radę miejską na wniosek burmistrza miasta.

Klauzula informacyjna dla kandydatów, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia są dostępne na stronie www.bip.pyskowice.pl w zakładce (link): Urząd/Nabór na stanowiska urzędnicze/Dokumenty do pobrania lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (parter).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 332 60 32 lub 32 332 60 53.