NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2017-04-07

We wtorek 11 kwietnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 15.30, odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

2. Przedstawienie porządku obrad.

 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Pyskowice dotyczących wejścia miasta Pyskowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.  

 

4. Zamknięcie sesji.