NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2018-03-15

W środę 21 marca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.00, odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Pyskowice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych (druk nr 370).

 

IV. Zamknięcie sesji.