NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2018-04-05

W środę 11 kwietnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r. (druk nr 378).

 

IV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Wyszyńskiego) w Pyskowicach" (druk nr 379).

 

V. Zamknięcie sesji.