NAGRODA IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO DLA PYSKOWIC

2010-10-12

8 października br. w Zabrzu podczas uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych", zorganizowanej przez Związek Pracodawców Budowlanych w Gliwicach, Urząd Miejski w Pyskowicach oraz Gmina Pyskowice zostały nagrodzone medalem im. Króla Kazimierza Wielkiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekonomicznej Miasta i Gminy oraz jego promocję.

Wyróżnienie to przyznała kapituła Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości z Warszawy wraz z prezesem organizacji Michałem Staszewskim decyzją 11/K/09/10 z dnia 14 września 2010r. Wyodrębnione zostały cztery Strefy Aktywności Gospodarczej: modernizacja sieci ciepłowniczych, oświetlenia, gospodarka wodno-ściekowa, mieszkaniowa i drogowa. Pyskowice wyróżniono za stworzenie atrakcyjnego i przyjaznego dla zamieszkania oraz wypoczynku ośrodka łączącego wartości kulturowe i przyrodnicze z możliwością nowoczesnego inwestowania. Ta najwyższa i najważniejsza nagroda Konfederacji złożona została na ręce Burmistrza Pyskowic Wacława Kęski. Na uroczystość przybyło kilkaset osób, wśród których byli m.in. posłowie, przedstawiciele władz Gliwic, Starostwa i Gmin Powiatu Gliwickiego, Zabrza, służb mundurowych, Politechniki Śląskiej, organizacji gospodarczych i branżowych oraz firm budowlanych. Podczas gali zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe oraz branżowe.