Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w nim to obowiązek każdego dorosłego mieszkańca Polski.

Spis powszechny potrwa od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. Obowiązkiem spisowym objęte są:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Podstawową, obowiązkową formą będzie samospis internetowy. Narodowy Spis Powszechny będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego, który jest dostępny na stronie GUS pod tym linkiem.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Punkt do dokonania samospisu czynny jest również w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul.Strzelców Bytomskich 3, w holu na parterze budynku przy stanowisku obsługi interesantów. 

Lista wszystkich miejsc, gdzie można przeprowadzić samospis jest dostępna na stronie GUS i stronie spisu pod tym linkiem.

Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrzowie spisowi będą kontaktowali się telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Kontakt rachmistrza spisowego może nastąpić w godzinach 8.00 – 20.00. W razie wątpliwości jego dane można potwierdzić na infolinii 22 279 99 99.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.