Nie taka reklama straszna. W życie wchodzi uchwała „krajobrazowa”

2022-03-28

27 marca 2022r. zaczęła obowiązywać tzw. uchwała krajobrazowa. To ważna zmiana dla przedsiębiorców. Dokument, przyjęty przez radnych Pyskowic 20 grudnia 2021r., reguluje bowiem szczegółowo zasady umieszczania m.in. obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych. Standardy dotyczą również jakości oraz materiałów, z jakich mogą być one wykonane. Na dostosowanie do wymogów przepisów istniejących już obiektów reklamowych mieszkańcy mają 36 miesięcy od daty wejścia w życie uchwały, czyli okres do 27 marca 2025 roku.

Infografika - na tle szarych konturów zabudować jaskrawo czerwone, symboliczne nośniki reklamowe - tablica, szyld, ogrodzenie, ławka (mała architektura)

Uchwała krajobrazowa jest swojego rodzaju instrukcją mówiącą co, jak i gdzie można umieszczać w przestrzeni publicznej. Służy uporządkowaniu i zharmonizowaniu wyglądu naszego miasta, przy poszanowaniu jego historycznego wizerunku.

Uchwała wprowadza podział terenu Pyskowic na siedem stref o różnym charakterze gospodarczo - funkcjonalnym, a co za tym idzie – o dopuszczalnym poziomie nasycenia nośnikami reklamowymi . Przepisy regulują ilość, wielkość i rozmieszczenie szyldów, tablic, banerów w każdej z nich. Nie tylko wprowadzają ograniczenia ilościowe, ale i wymagania jakościowe - kompozycyjne i kolorystyczne, pozwalające wkomponować reklamę w przestrzeń architektoniczno – urbanistyczną miasta.

Zapisy uchwały mają również zastosowanie do obiektów małej architektury i ogrodzeń, które powstaną po wejście przepisów w życie. Co ważne – nie będą już mogły powstawać (istniejące zostają) nowe ogrodzenia na nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Przypomnijmy – właściciele obecnych już na terenie Pyskowic nośników reklamowych są zobowiązani do ich dostosowania do nowych wymogów w terminie do 27 marca 2025 r. lub ich usunięcia. Tego typu obiekty powstające po 27 marca 2022 r. muszą być zgodne z wytycznymi „uchwały krajobrazowej”.

Złamanie przepisów uchwały może pociągnąć za sobą kary, również finansowe. Dlatego zachęcamy zainteresowanych mieszkańców, by nie odkładali sprawy na później i jak najszybciej przyjrzeli się swoim reklamom zewnętrznym pod kątem nowych wymogów. Apelujmy do zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców o zapoznanie się z regulacjami uchwały „krajobrazowej” i stosowanie ich w praktyce.

Szczegóły rozwiązań na strownie www.pyskowice.pl zakładka (link) Planowanie przestrzenne.