NIEDZIELA DNIEM ŻAŁOBY NARODOWEJ

2018-12-21

W związku ze śmiercią górników, którzy zginęli w następstwie czwartkowego wybuchu metanu w kopalni węgla kamiennego ČSM w Karwinie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił niedzielę dniem żałoby narodowej w całym kraju.

NIEDZIELA DNIEM ŻAŁOBY NARODOWEJ