NOCNY TURNIEJ DWÓJEK SIATKARSKICH

2016-09-29

W piątek 30 września br. o godz. 20.00 w hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach rozpocznie się Nocny Turniej Dwójek Siatkarskich organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach oraz Samorząd Pyskowic. Dla najlepszych drużyn przewidziane są puchary i dyplomy. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i do wspólnego kibicowania.

Nocny Turniej Dwójek Siatkarskich

REGULAMIN:

 

Organizator: Samorząd Miasta Pyskowice, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu.
Termin i miejsce: 30 września 2016 r. godz. 20.00 Hala widowiskowo-sportowa im. H. Wagnera, ul. Strzelców Bytomskich 1 A w Pyskowicach.
Cel imprezy: Promocja piłki siatkowej, integracja lokalnej społeczności.

 

Zasady udziału:

- W turnieju udział biorą wszyscy chętni którzy mają ukończone 18 lat;
- Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami gry w siatkówkę na zmniejszonych boiskach;
- Każda drużyna występująca na boisku liczy 2 zawodników. Zawodników każdej drużyny obowiązuje strój sportowy;
- Termin zgłaszania drużyn: 29.09.2016r. telefonicznie pod nr (32) 333-20-95 lub osobiście w Hali widowiskowo – sportowej;
- Każdy z zawodników przed rozpoczęciem zawodów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na piśmie że bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

 

Nagrody:

- Puchary i dyplomy dla najlepszych drużyn.

 

Postanowienia końcowe

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach, w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu;
- Organizator zapewnia opiekę medyczną;
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie;
- W przypadku zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu rozpoczęcia się turnieju;
- Zgłoszenie drużyny do turnieju jest traktowane, jako akceptacja i podporządkowanie się zapisom powyższego Regulaminu;
- W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator.