NOWA FORMA WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2019-10-09

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu pn. „System usług społecznych dla mieszkańców Pyskowic”, który będzie realizowany od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Głównym założeniem ww. projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu naszego miasta w formie przyznania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON).

Pomoc w formie usług asystenckich jest nieodpłatna.

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług asystenckich proszę o kontakt osobisty z dyspozytorem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach (pok. 511) lub telefonicznie 32 233 23 55.

Więcej informacji w zakładce Nowa forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych

NOWA FORMA WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH