"NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH"

2013-10-08

W związku z rozpoczęciem projektu konkursowego pn. „Nowa jakość edukacji w Pyskowicach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet  IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach ogłasza nabór kadry zarządzającej, kadry pedagogicznej oraz doradców zawodowych na następujące stanowiska: I. Kadra zarządzająca: Koordynator/koordynatorka projektu, Specjalista/specjalistka ds. finansów, Specjalista/specjalistka ds. ewaluacji i monitoringu, Specjalista/specjalistka ds. informatyki, II. Kadra pedagogiczna: Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach: Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć terapii logopedycznej, Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć terapii dysleksji, Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka polskiego, Specjalista/specjalistka do prowadzenia zajęć wyrównawczych z języka angielskiego; Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach: Nauczyciel/nauczycielka matematyki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z matematyki, Nauczyciel/nauczycielka języka angielskiego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, Nauczyciel/nauczycielka do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych przyrodniczych ze wskazaniem biologii jako przedmiotu wiodącego. III. Doradcy  zawodowi  do prowadzenia indywidualnych konsultacji z uczniami i uczennicami - Gimnazjum nr 1 w  Pyskowicach i Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce: Jednostki Organizacyjne/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych/Ogłoszenia.