NOWA NAWIERZCHNIA UL. RÓŻANEJ

2016-08-30

Pod koniec sierpnia br. zakończone zostały prace na ul. Różanej w Pyskowicach. Ulica ta na wskazanym odcinku była w bardzo złym stanie technicznym i ekonomiczne nieuzasadnione już było wykonywanie remontów bieżących, czyli częściowych. W związku z tym postanowiono wymienić całościowo nawierzchnię na ww. odcinku. Zadanie to znajduje się w planie rzeczowo - finansowym na 2016 r. W ramach prac: położono 882m2 nakładki betonowej o gr 4 cm, zabudowano 290 mb krawężnika 15x30, dokonano regulacji 14 studni z częściową wymianą na nowe. Łączny koszt robót, które wykonała wyłoniona w przetargu firma P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie, wyniósł 69.830,73 zł. 

Nowa nawierzchnia ul. Różanej