Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • I Pyskowicki Bieg Mamuta
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

NOWE CENY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH.

2019-01-07

Podwyżki opłat to niestety rzeczywistość, która dotknie nas w 2019 r. w tym również z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych w Pyskowicach.

Organizując w 2016 roku przetarg na okres 3 lat (tj. 2017, 2018 i 2019 r.) staraliśmy się zapewnić mieszkańcom stabilną cenę za odbiór, wywóz i składowanie odpadów komunalnych. Najkorzystniejszą była oferta firmy Tonsmeier sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, która i tak była wyższa niż planowane w budżecie gminy środki finansowe. Rozstrzygnięcie przetargu wymagało wprowadzenia nieznacznie podwyższonych nowych opłat. Mimo drastycznego wzrostu w 2018 r.  opłaty za składowanie odpadów, w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - co spowodowane było zmianą przepisów prawa, a to Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze śrdowiska - firma utrzymywała ceny minimalizując swoje koszty. Jednak tak radykalne wzrosty opłat jakie zostaną wprowadzone w 2019 r. nie były do przewidzenia, a tym bardziej do skalkulowania ich na etapie sporządzania oferty przetargowej w 2016 roku.
Najwyższy wzrost kosztów dotyczy wprowadzonej przez rząd opłaty za składowanie odpadów na składowiskach, z kwoty 120 zł/tonę obowiązującej w 2017 r. wzrasta aż do 170 zł/tonę na 2019 r. a planowana w 2020 r. opłata ma wynieść aż 270 zł/tonę. Wzrost tej opłaty przekłada się w zasadniczy sposób na cenę utylizacji odpadów pobieraną przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów, gdzie muszą trafiać nasze śmieci. Tak więc opłaty na składowiskach oferowane na 2019 r. wzrastają od 35% do 880 % w zależności od rodzaju odpadu. Najwyższy wzrost dotyczy odpadów budowlanych oraz biomasy i odpadów wielkogabarytowych.
Kolejny wzrost kosztów to cena zakupu paliwa, która w 2016 r. (przy sporządzaniu oferty) wynosiła 3,04 zł/l do aktualnej ceny w 2019 r. na poziomie 4,20 zł/l. to ponad 38 % wzrostu.
Odzyskiwane surowce wtórne przez firmę Tonsmeier Sp. z o.o. są elementem kalkulacji wpływającym na obniżenie opłat za odbierane śmieci, ale i w tym zakresie nastąpiło pogorszenie sytuacji. Za sprzedawany papier firma otrzymywała 539 zł/tonę w 2017 r. podczas gdy na 2019 r. punkty skupu oferują już tylko 300 zł/tonę. Podobnie przedstawia się sprawa z tworzywami sztucznymi gdzie obniżka wyniosła 100 zł za każdą tonę. tj. z 1000 zł/tonę do 900 zł/tonę.

W korespondencji kierowanej do Burmistrza Miasta firma Tonsmeier sp. z o.o. uzasadniała konieczność wzrostu cen za utylizację odpadów między innymi również obligatoryjnymi podwyżkami płacy minimalnej wpływającej na wzrost wynagrodzenia pracowników firmy, wzrostem cen energii elektrycznej, oraz wzrostem ogólnych kosztów realizacji tych usług. Ogółem przedstawiona została kalkulacja,  która została wnikliwie przeanalizowana przez Urząd Miejski w Pyskowicach  i w jej wyniku, jako niekwestionowany uznany został wzrost kosztów na rok 2019 o kwotę ok. 820 000 zł. W przeliczeniu na mieszkańca powoduje to wzrost opłat o ok. 4,50 zł, tj do 17,50 zł/mieszkańca miesięcznie z aktualnie obowiązującej w latach 2017 i 2018 w wysokości 13 zł - jeżeli odpady będą segregowane.
Jest to jednak opłata, która obowiązywać będzie, po zaakceptowaniu jej i dalszym przeanalizowaniu przez Radę Miejską. W gminach, w których aktualnie rozstrzygane są przetargi, składane najniższe oferty opłaty oscylują między 20 a 22 zł/mieszkańca miesięcznie. Wiele gmin nie akceptuje tych opłat ponawiając postępowania przetargowe.

Podczas rozmów prowadzonych z przedstawicielami i kierownictwem firmy Tonsmeier sp. z o.o.  zwrócono uwagę na jakość świadczonych usług, na brak sprzątania miejsc do odbioru odpadów, na czystość i stan techniczny pojemników budzący ogromne zastrzeżenia. Uzyskano zapewnienie, że bez względnie jakość tych usług zostanie w najbliższym czasie poprawiona, co będzie regularnie kontrolowane zarówno przez służby gminne jak i pracowników firmy.

Po zaakceptowaniu nowych stawek, które zaczną obowiązywać od 1 marca 2019 r., pozostaje jednak pytanie ... co dalej? Dziś wzrastające radykalnie opłaty bardzo boleśnie zaczynają nam uświadamiać problem zwiększonej liczby odpadów, a co za tym idzie, zwiększenia kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. Prowadzone akcje edukacyjne o konieczności segregowania odpadów, o konieczności dbania o otaczające nas środowisko niestety nie odnoszą spodziewanych rezultatów.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę