NOWE CHODNIKI, JEZDNIA, ŚCIEŻKA ROWEROWA. PRZED ULICĄ POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DUŻE ZMIANY

2020-04-03

Kiedyś była komunikacyjną osią miasta. Teraz znów nabiera znaczenia. Samorząd Pyskowic we współpracy z powiatem gliwickim planuje modernizację najważniejszych odcinków ulicy Powstańców Śląskich. Na przewidziane w pierwszej kolejności prace potrzeba ok. 2 mln zł, z czego 0,65 mln zł to wkład miasta Pyskowice.

NOWE CHODNIKI, JEZDNIA, ŚCIEŻKA ROWEROWA.  PRZED ULICĄ POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DUŻE ZMIANY

 

 

 

Są duże szanse, że ul. Powstańców Śląskich nabierze podobnego blasku jak sąsiadujący z nią świeżo odnowiony Park Miejski. Na odcinku w pobliżu rynku zaplanowano generalny remont chodnika, schodków i murku oporowego przylegającego do nieczynnej restauracji. Betonowe płyty zastąpi elegancka kostka z granitu, odnowione zostaną stopnie prowadzące do lokali usługowych, znikną  ubytki w murze.

 

Zadanie to jest wspólną inwestycją miasta oraz właściciela drogi – powiatu gliwickiego. Szacowany koszt  wynosi 200 tys. zł, z czego 150 tys. zł, na mocy porozumienia z powiatem, pochodzić będzie z budżetu miasta Pyskowice.

 

Zmiany czekają też dalszy odcinek wspomnianej ulicy. Miasto Pyskowice wspólnie z zarządcą drogi zamierzają przeprowadzić przebudowę starego mostu w ciągu ul. Powstańców Śląskich. Inwestycja pozwoli ocalić historyczny obiekt i wpłynie na poprawę układu komunikacyjnego w centrum. Zadanie jest bardzo kosztowne. 200 tys. zł to przybliżona wartość tylko samej dokumentacji technicznej. Kwota ta w połowie obciąży budżet Pyskowic.

 

Nowego wyglądu ma nabrać również fragment po drugiej stronie obwodnicy. Plany inwestycyjne mówią o wybudowaniu ścieżki rowerowej oraz chodników na całym odcinku, od DK 94  aż do skrzyżowania z ulicą Gliwicką. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zwłaszcza w obrębie skrzyżowania z ulicą Gen. Władysława Sikorskiego.

 

I w tym zakresie miasto Pyskowice udzieli powiatowi pomocy finansowej. Przyjęto, że na realizację potrzeba około 1,6 mln zł. Radni Rady Miejskiej miasta Pyskowice na marcowej sesji zadecydowali, że jedną czwartą tej sumy pokryje miasto Pyskowice. Przedsięwzięcie ze względu na swoją wagę pod kątem bezpieczeństwa posiada również dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Zgodnie z założeniami metamorfoza na dwóch krańcowych odcinkach ulicy nastąpi jeszcze w tym roku. Przebudowa mostu musi poczekać co najmniej do 2021 roku.